Kurumsal Taşıma

Kurumsal Taşıma

Kamusal veya özel kurumların kimi zaman bir yerden başka bir yere taşınması gerekebilir. Bu durularda sizlere yardımcı olacak hizmet kurumsal taşımacılıktır. Evden eve nakliyattan ve parça eşya taşımacılığından farklılık arz eden bu hizmet, sıkı denetimler altında gerçekleştirilen bir hizmettir. Denetmen bir heyetin başında bulunduğu bu işlem nakliye edilecek olan organizasyonun büyüklüğüne göre şekil alır. Bu işlemi gerçekleştiren firmaların bünyesinde çalışan elemanlar bilgilerin güvenliğini oldukça iyi sağlamalıdır. 

Kurumsal Taşıma

Bir organizasyon bir yere taşınırken kullanılan kurumsal taşımacılık oldukça sistematik çalışmalıdır. İçerisinde çalıştırdığı elemanlar taşıma sırasında herhangi bir güvenlik zafiyetine mahal vermemeleridir. Aynı zamanda denetçiler bu konuda oldukça sorumluluk sahibi kişilerdir ve işlerini tam layıkıyla yapmak durumundalar. Kamusal organizasyonlar yani bankacılık, hukuk veya eğitim alanlarında kamusal alanda yapabilecekleri mekân değişiklikleri nedeniyle bu hizmete ihtiyaç duyarlar ve bu hizmeti değişik nakliye firmalarında ihaleye sunarlar. 

Kurumsal Taşıma

İki tip kurumsal taşımacılık şekli vardır. Birincisi kamu alanı kabul edilen alanlarda yapılan taşımacılık bir diğeri ise özel kişilere ait ofis, şirket veya mağaza kapsamlı yapılan taşımacılıktır. Kamusal kurumlar nakliye firmasını seçerken uymaları gereken bazı kanuni yapılar vardır ve alacakları hizmeti bu kanuna göre belirlerler. Şirketler kendi alanında bağlı bulunduğu oda, kurum ve benzeri kuruluşların iç tüzüklerine göre belirledikleri nakliye firmaları ile çalışırlar.